MISJA

"Rozwój komunikacji społecznej i zachodzące procesy konwergencji wymuszone erą cyfrową, które dają się obserwować od lat wymagają od naszych prawników stosowania prawa w sposób horyzontalny i interdyscyplinarny zarazem."

Dla rozwiązywania zagadnień w tych obszarach specjalista musi wyjść często poza ramy swojego dotychczasowego doświadczenia i poszukać nowej perspektywy,

która nie tylko będzie bezpieczna dla klienta ale także skuteczna dla wdrożenia jego zamiarów.

 

Stąd w naszej praktyce stosujemy prawo publiczne gospodarcze, w tym międzynarodowe, jak i prawo handlowe i cywilne sensu largo, również

z uwzględnieniem prawa prywatnego obrotu międzynarodowego.

 

Prowadzimy w imieniu klientów rokowania czy negocjacje, a także czynności zapewniające wdrożenie przyjętych wcześniej strategii. Nasza praktyka obejmuje czynności ustaleń faktycznych, analityki, opinii prawnych czy konsultacji, formowania stanowisk, redagowania dokumentów lub umów i innych niezbędnych dla sprawy sposobów świadczenia pomocy prawnej.

 

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej (rządowej, pozarządowej,

i samorządowej) i trybunałami, tak w Polsce jak i za granicą, a także w konsultacjach publicznych.

 

USŁUGI

Nasza kancelaria powstała z połączenia trzech pasji: do twórczości, technologii

i prawa. Właśnie wynikająca z nich perspektywa wolności, przyszłości i wartości pozwala nam konsekwentnie świadczyć pomoc prawną i rozwijać praktykę

w następujących branżach:

media, nowe technologie, telekomunikacja (TMT, ICT, BIGDATA, IoT, AI, M2M)

komunikacja społeczna, prywatność i ochrona danych

własność intelektualna, własność przemysłowa, know-how

ochrona konkurencji

i konsumentów

transakcje, obrót i inwestycje w dobra niematerialne

Oprócz stałej obsługi prawnej, nasza kancelaria świadczy usługi dedykowane na specjalne zamówienie klienta.

KROPLEWSKI
PEŁNA BIORGAFIA
LINKEDIN

Założyciel kancelarii radca prawny Robert Kroplewski (rocznik 1968) jest praktykiem konwergencji i specjalistą  prawa nowych technologii, mediów elektronicznych i usług komunikacji społecznej od 1994r. Doradzał w procesach inwestycji, organizacji i prowadzeniu portali internetowych, serwisów e-commerce specjalizujących się w bankowości, giełdach walutowych i ubezpieczeniach, podróżach, usługach medycznych, zakupach i rozrywce,

a także w formowaniu innych usług społeczeństwa informacyjnego oraz środków społecznej debaty, w tym mediów interaktywnych w czasie transformacji mediów w Polsce.

 

Świadczy pomoc prawną dla twórców i wynalazców, wydawnictw, producentów audio

i wideo, agencji kreatywnych i reklamowych, portali, serwisów internetowych, platform transakcyjnych, dostawców usług internetowych i dostawców systemów teleinformatycznych, operatorów telekomunikacyjnych, nadawców telewizyjnych

i radiowych, prasy i dziennikarzy, wydawców, wytwórców w branżach innowacji, projektowania i mody.

 

"Nasza kancelaria powstała

z połączenia trzech pasji do:

 twórczości, technologii i prawa."

Naszą praktykę prowadzimy od 1994 roku z uwzględnieniem doświadczenia procesów transformacji ustroju, gospodarki i rynku.

 

Usługi kancelarii kierujemy do osób fizycznych, startupów, małych, średnich

i dużych firm, organów administracji, organizacji pozarządowych i nieformalnych inicjatyw.

 

PRZEJDŹ DALEJ
KONTAKT

Robert Kroplewski - Kancelaria Radcy Prawnego

adres.   Orężna 47, 02-937 Warszawa, PL

tel.  +48 602 278 270

e-mail.   kancelaria@kroplewski.com

STRONA GŁÓWNA MISJA USŁUGI KONTAKT KROPLEWSKI
ENGLISH
MISJA
USŁUGI
KROPLEWSKI
PEŁNA BIORGAFIA
LINKEDIN
PRZEJDŹ DALEJ
KONTAKT
STRONA GŁÓWNA
MISJA
USŁUGI
KROPLEWSKI
PEŁNA BIORGAFIA
LINKEDIN
PRZEJDŹ DALEJ
KONTAKT
MISJA
USŁUGI
KROPLEWSKI
PEŁNA BIORGAFIA
LINKEDIN
PRZEJDŹ DALEJ
KONTAKT
STRONA GŁÓWNA
MISJA
USŁUGI
KROPLEWSKI
PEŁNA BIORGAFIA
LINKEDIN
PRZEJDŹ DALEJ
KONTAKT
MISJA USŁUGI
KROPLEWSKI
PEŁNA BIORGAFIA
LINKEDIN
PRZEJDŹ DALEJ
KONTAKT
STRONA GŁÓWNA
PRZEJDŹ DALEJ
MISJA
USŁUGI
KROPLEWSKI
PEŁNA BIORGAFIA
LINKEDIN
KONTAKT
PRZEJDŹ DALEJ
MISJA USŁUGI
KROPLEWSKI
PEŁNA BIORGAFIA
LINKEDIN
KONTAKT
MISJA
USŁUGI
KROPLEWSKI
PEŁNA BIORGAFIA
LINKEDIN
PRZEJDŹ DALEJ
KONTAKT
MISJA
USŁUGI
PRZEJDŹ DALEJ
KROPLEWSKI
PEŁNA BIORGAFIA
LINKEDIN
KONTAKT