STRONA GŁÓWNA MISJA USŁUGI KONTAKT KROPLEWSKI
ENGLISH

Od 2016r. powierzono mu funkcję pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego. W latach 2011-2016 był dyrektorem Biura Prawnego Telewizji Polskiej S.A., w okresie 2004-2006 był dyrektorem Departamentu Prawnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w latach 2006-2011 doradcą strategicznym Telewizji Puls Sp. z o.o oraz jej inwestora News Corporation Inc, w okresie 2005-2016 był wspólnikiem Kancelarii Prawnej Januszczyk & Kroplewski Sp.P. a w latach 2000-2001 doradcą prawnym w Kancelarii White and Case w obszarze e-commerce i serwisów internetowych.

 

Równolegle pełni też funkcje społeczne eksperta Instytutu Sobieskiego począwszy od 2005r. w obszarze nowe technologie, a od 2016r. członka rady programowej pierwszego nastawionego na kształtowanie liderów Liceum LifeSkills w Warszawie. W latach 2006-2011 pełnił funkcję eksperta Prezesa UKE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Sejmowej Kultury i Środków Społecznego Przekazu.

 

Od 2004r. jest arbitrem sądu polubownego do spraw domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji,

a następnie od 2006r. przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

 

Absolwent (1993), magister prawa, Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziała Prawa i Administracji, w specjalizacji dwuletniego seminarium prawa handlowego i prawa prywatnego międzynarodowe.

 

Absolwent (1996), Podyplomowego Studium Instytutu Wynalazczości

i Własności Intelektualnej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, w specjalizacji własność intelektualna, prawo mediów, prasowe i prawo komputerowe, a także prawo konkurencji.

 

Absolwent (2001), Podyplomowego Studium Instytutu Wynalazczości

i Własności Intelektualnej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, w specjalizacji prawa technologii, konkurencji i ochrony konsulentów.

 

Tytuł radcy prawnego uzyskał (2000), po ukończeniu aplikacji

w Okręgowej Izbie Radców w Gdańsku.

 

POWRÓT
STRONA GŁÓWNA
POWRÓT
STRONA GŁÓWNA
POWRÓT
STRONA GŁÓWNA
POWRÓT
POWRÓT
POWRÓT
POWRÓT
POWRÓT